Asociaţie pentru protecţia victimelor accidentelor

Obiective asociatie

(1) Asociatia îsi propune să asigure consultantă juridică și psihologică, prin avocati, psihologi, victimelor abuzate si/sau neîndreptătite de autorităti, institutii ale statului, societăti de asigurare, angajatori, urmând a suporta si contravaloarea cheltuielilor pentru consultanta acordată, cheltuieli care vor fi recuperate ulterior cu titlu de cheltuieli de judecată

(2) Obiectivele asociatiei PROTECT JUST sunt:
– Apărarea demnităţii şi promovarea drepturilor şi interesele membrilor săi la nivel naţional, asigurarea respectării drepturilor ce le revin;
– Iniţierea, susţinerea şi contribuirea la elaborarea de norme şi regulamente care să ajute în mod concret victimelor accidentelor rutiere, de muncă, malpraxis , etc;
– Monitorizarea accidentelor rutiere, de muncă, malpraxis etc prin organizarea unei baze de date privind situaţia accidentelor, victimelor şi a familiilor acestora in parteneriat public-privat cu anumite institutii publice (Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratul General de Politie- Brigada de Politie Rutiera, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătătii, Ministerul transportului si infrastructurii);
– Reprezentarea membrilor săi în relaţiile cu alte asociaţii si organizaţii, precum şi în faţa oricăror alte instituţii ale administraţiei centrale şi locale precum şi colaborarea cu societăţi comerciale de specialitate, acţionând In domeniile de interes comun;
– Studierea problemelor şi impedimentelor de orice natură (economică, juridică, tehnică, psihologică şi socială) ale victimelor accidentelor de orice natură, în vederea soluţionării acestora;
– Constituirea de centre de legătură şi contact în interesul tuturor membrilor asociaţiei, precum şi victimelor accidentelor de orice natură;
– Promovarea relaţiilor pe plan extern cu organizaţii şi formaţiuni comunitare cu scopuri şi obiective similare; editarea de publicaţii şi lucrări de larg interes pentru membrii săi, inclusiv periodice (reviste, buletine, cataloage etc.) de informare si dezbatere asupra problemelor specifice;
– Organizarea şi participarea la seminarii, forumuri, conferinţe, simpozioane, expoziţii, dezbateri, colocvii, alte evenimente pe subiecte şi tematici de specialitate în ţară şi străinătate;
– Afilierea la organizaţii internaţionale de prestigiu din domeniul de activitate al Asociaţiei;
– apararea drepturilor si intereselor pacientului in general si in particular prin reprezentarea acestuia in situatiile in care drepturile îi sunt încălcate;
– identificarea deficientelor in cadrul relatiilor pacient – medic si pacient – sistem de sănătate, sesizarea autoritatilor competente si, după caz, dezbaterea lor publică;
– oferirea de asistenta socială si asistentă juridică privind respectarea drepturilor pacientilor;
– instruirea tineretului privitor la drepturiule care le au în calitate de posibile victime ale acidentelor rutiere, malpraxix, de muncă etc, conform legislatiei în vigoare,

3

– oferirea de asistenta socială si ajutoare materiale pentru ap`rarea si obtinerea drepturilor ce se cuvin constând [n suportarea cheltuielilor privind efectuarea de expertize, constatari medco-legale, onorariu avocat e.t.c.
– reprezentarea si apărarea drepturilor dețininutilor condamnati definitiv cât si a persoanelor arestate preventiv, cu privire la posibila încălcarea drepturilor omului si a conditiilor de detentie
– reprezentarea si apărarea drepturilor minorilor detinuti centre educative sau de detenție, cu privire la posibila încălcarea drepturilor omului si a conditiilor de detentie
– reprezentarea si apărarea drepturilor cetătenilor cu privire la actele întocmite de autorităti, atunci când există suspiciunea asupra acestor acte de abuz, inopotunitate si /sau nelegalitate
– reprezentarea si apărarea drepturilor copiilor abuzati din centre de plasament, crese , orfelinate,
– reprezentarea si apărarea drepturilor bătrânilor din centrele de îngrijire si azile
– reprezentarea si apărarea drepturilor angajatilor, împotriva concedierilor abuzive si nelegale.
– consilierea juridică/psihologică reprezentarea și apărarea drepturilor victimelor criminalității și victime ale violenței
– protectia consumatorilor atunci când drepturile acestora sunt încălcate, prin reprezentarea lor în instantă
– sprijină prin actiuni de informare, de sensibilizare și activități de educație care vizează prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor , si acordă asistentă juridică si psihologică
– sprijinirea proiectelor naționale sau transnaționale privind nediscriminarea și integrarea romilor, si actiuni privind reducerea infractionalitătii si criminalitătii în randul acestor medii defavorizate