Asociaţie pentru protecţia victimelor accidentelor

Petrea Daniela – Psiholog

Petrea-Daniela

Nume/Prenume

PETREA DANIELA

Adresa

Str.Mihail Kogalniceanu,nr.60,bl.A2,sc.2,ap.17;Loc.  Tecuci;805300; jud.Galati, ROMÂNIA

Telefon 0766685151
E-mail petreadaniela80@yahoo.com
Naţionalitate Română
Cetaţenie Română
Data naşterii 13.07.1980
Sex feminin
Locul de muncă DGASPC Galati – Centrul de consiliere si evaluare psihologica Galati
Stare civila Divortata, 1 copil
Functia Psiholog
Experienta profesionala 2004 –  prezent psiholog in cadrul Complex de Servicii Tecuci – DGASPC Galati;2009 – prezent colaborator la Cabinet de Psihologie individual Alexa Petrica – Tecuci2010 – prezent psiholog voluntar in cadrul ,,Fundatiei Parintilor Nostri’’ Cosmesti, jud Galati
Diplome obtinute Diploma de Bacalaureat;Diploma de licenta specializarea psihologie;

  • Atestat de libera practica – practicant autonom in domeniul psihologiei clinice;
  • Atestat de libera practica – practicant autonom in  domeniul psihologia transporturilor;
  • Atestat de libera practica – practicant autonom in domeniul psihologia muncii si organizationala;
  • Atestat de libera practica – practicant sub supervizare in specialitatea  psihologie aplicata in domeniul  securitatii nationale;

Diploma participare curs ,, Aspecte legate de organizarea si functionarea formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica. Rolul consultantei psihologice in diverse domenii de activitate.’’

Diploma participare curs ,,Examinarea psihologica a personalului din siguranta circulatiei’’

Diploma participare curs ,,Tehnici de abordare clinica a copilului cu dificultati comportamentale’’

Diploma participare curs ,,Psihologia participantului la trafic’’

Diploma participare curs ,,Psihodiagnostic si evaluare clinica’’

Diploma master – ,, Psihologie clinica’’

Diploma participare schimb de experienta Centrul L’Etimoe Paris Franta;

Numele si tipul institutiei de invatamant

Liceul Teoretic Spiru Haret profilul filologie-istorie;Universitatea Petre Andrei – Iasi; Facultatea de Psihologie si Asistenta Sociala –promotia 2004;Universitatea Petre Andrei – Iasi Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – Master Psihologie clinica – promotia 2010;

Aptitudini si competente personale Calma, personalitate dinamica, abilităţi de comunicare, rezistenţă la stres si la solicitari intelectuale; memorie vizuală şi auditivă dezvoltată, capacitate de a lua rapid decizii, empatie si receptivitate pentru rezolvarea problemelor socio-umane, capacitate de relaţionare interumană, adaptabilitate, capacitate de a lucra in grup, echilibru emoţional; cunostinţe de operare/programare calculator.
Activitati si responsabilitati principale Conform functiei de   incadrare Desfasoara activitati de consiliere si psihoterapie la solicitarea familiilor care intampina dificultati in cresterea si educarea copilului;Intocmeste rapoarte si colaboreaza cu asistentii sociali in orice sesizare de abuz asupra copilului;Desfasoara activitati de consiliere psihologica pe diferite probleme a copiilor si adultilor;Desfasoara activitati de consiliere si sprijin personalului din centru;Aplica teste si probe de evaluare psihologica copiilor din centru;Indeplineste alte atributii solicitate de conducatorii ierarhici in limitele competentei;
Limba materna Limba română

Limbi straine cunoscute

AUTOEVALUARE

NIVEL EUROPEAN

 

 

Limba franceză

Limba engleza

Comprehensiune

Vorbit

Scris

Abilitaţi de ascultare Abilitaţi de citire Interacţiune Exprimare

 

Bine Bine Mediu Mediu Mediu
Bine Bine Mediu Mediu Mediu
Competente si abilitati sociale Competenţa de a comunica este cea mai importantă atât în mediul familial cât şi la locul de muncă;Competenţă civică şi interpersonală, de autoevaluare, gândirea critică, spiritul de iniţiativă, creativitatea, abilitatea de a-mi asuma orice risc- sunt competenţe pe care le-am dobândit în timpul experienţei de viaţă.Abilitate empatica
Competente si aptitudini organizatorice Spiritul de iniţiativă, lucru în echipă, spiritul de creativitate.
Aptitudini si competente tehnice Utilizator calculator
Permis de conducere Posed permis conducere categoria B.
Informatii suplimentare Alte referinţe vor fi funizate la cerere.