Asociaţie pentru protecţia victimelor accidentelor

Lefter P. Dionisie – specialist expertize auto

Dionisie-Lefter  Curriculum Vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
LEFTER P. DIONISIE
Adresă(e)
Iasi, jud. Iași, Romania
Telefon(oane)
0232.278.786
Mobil:
0744.501.422
Fax(uri)
0232.278.786 / 0332.814.041
E-mail(uri)
dionisie@gmail.com
Naţionalitate(-tăţi)
româna
Data naşterii
17.10.1960
Sex / stare civila
Masculin / căsătorit – doi copii
Experienţa profesională
 
Perioada
1985 – 1987
Funcţia sau postul ocupat
inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale
stagiar
Numele şi adresa angajatorului
S.C. Rulmenți S.A. Barlad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Reparații mecanice – producție rulmenți
Perioada
1987 – 1991
Funcţia sau postul ocupat
șef laborator incercări
Activităţi şi responsabilităţi principale
Testare si omologare produse noi (rulmenti), aplicatii noi
Numele şi adresa angajatorului
S.C. Rulmenti S.A. Barlad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Proiectare – cercetare – rulmenti
Perioada
1991 – 1995
Funcţia sau postul ocupat
sef atelier proiectare – cercetare
Activităţi şi responsabilităţi principale
Proiectare produse noi, aplicatii noi, cercetare, marketing
Numele şi adresa angajatorului
S.C. Rulmenti S.A. Barlad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Proiectare – cercetare; trei inventii brevetate – rulmenti
Perioada
1995 – 2000
Funcţia sau postul ocupat
Imputernicit mandatat al statului / membru in Consiliul de Administratie / director comercial si cu atributii de coordonare unitate de transporturi
Activităţi şi responsabilităţi principale
Planificare, contractare, executie, evaluare, raportare
Numele şi adresa angajatorului
S.C. Rulmenti S.A. Barlad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Administrare, top management – productie si comercializare rulmenti
Perioada
Din 1998 pana in prezent
Funcţia sau postul ocupat
Actionar unic
Activităţi şi responsabilităţi principale
Planificare, contractare, executie, evaluare, raportare
Numele şi adresa angajatorului
S.C. ETTA AUTO S.R.L. Iasi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Administrare, top management – expertize tehnice auto, service auto, scoala de soferi, comert cu rulmenti; consultanta tehnica internationala si activitati de expertiza judiciara si extrajudiciara in domeniul auto; activitati comerciale in general si de import – export.
Perioada
2002 – 2006
Funcţia sau postul ocupat
Director general
Activităţi şi responsabilităţi principale
Planificare, organizare activitate
Numele şi adresa angajatorului
S.C. FORPRES S.R.L. Iasi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Reglaje si expertizare echipamente si instalatii sub presiune
Perioada
2003 – 2006
Funcţia sau postul ocupat
Membru in Consiliul de Administratie
Activităţi şi responsabilităţi principale
Administrare
Numele şi adresa angajatorului
S.C. URB S.A. Brasov
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Comercializare rulmenti – marketing
Perioada
Din 1991 pana in prezent
Funcţia sau postul ocupat
Expert tehnic judiciar autovehicule si circulatie rutiera
Activităţi şi responsabilităţi principale
Expertize judiciare si extrajudiciare
Numele şi adresa angajatorului
Ministerul de Justitie
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Expertize judiciare auto si circulatie rutiera. (Peste 300 de expertize judiciare in cauze penale, pe rol la instante, sau expertize extrajudiciare.)
Perioada
Din noiembrie 2005 – 2006
Funcţia sau postul ocupat
Membru in Consiliul Director
Activităţi şi responsabilităţi principale
Activitati organizatorice
Numele şi adresa angajatorului
Corpului Expertilor Tehnici filiala Iasi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Asociatie profesionala a expertilor tehnici
Perioada
Din decembrie 2005
Funcţia sau postul ocupat
Membru in Consiliul Director National
Activităţi şi responsabilităţi principale
Activitati organizatorice
Numele şi adresa angajatorului
Corpului Expertilor Tehnici din Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Participant la elaborarea noii Legi a Expertizei Tehnice (judiciare si extrajudiciare)
Perioada
Din decembrie 2006 – iulie 2009
Funcţia sau postul ocupat
Manager
Activităţi şi responsabilităţi principale
Administrare – management
Numele şi adresa angajatorului
Spitalul Municipal de Urgenta Ëlena Beldiman” Barlad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Top management al unei unitati sanitare cu paturi

 


Perioada

Din aprilie 2011 – iunie 2012
Funcţia sau postul ocupat
Vicepreședinte al Corpului Experților Tehnici din Romania
Activităţi şi responsabilităţi principale
Activitati organizatorice
Numele şi adresa angajatorului
Corpului Expertilor Tehnici din Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Organizarea activității de formare profesională continuă a membrilor CET-R (înființare institut de pregătire și formare profesionala a experților judiciari)

 

Educaţie şi formare
Perioada
1979
Calificarea / diploma obţinută
Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Matematica – mecanica / prelucrator prin aschiere
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Colegiul „Gh. Rosca Codreanu”  Barlad
Perioada
1980 – 1985
Calificarea / diploma obţinută
Inginer
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Inginer mecanic, specializarea autovehicule rutiere
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Facultatea „Transporturi” – sectia Autovehicule Rutiere din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti
Nivelul în clasificarea naţională
sef de promotie
Perioada
1989
Calificarea / diploma obţinută
Diploma absolvire
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Inventica / specializare pentru activitati inovative
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Academia Romana – Filiala Iasi
Perioada
1992
Calificarea / diploma obţinută
Adeverinta 1027/29.01.1992
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Management industrial
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Centrul de Perfectionare a Personalului din Industria Constructiilor de Masini
Perioada
16.05 – 27.05.1994
Calificarea / diploma obţinută
Certificat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Contractul de Management
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Institutul Roman de Management
Perioada
1994
Calificarea / diploma obţinută
Adeverinta 2328/31.05.1994
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Aptitudini decizionale si de cunostinte in domeniul relatiilor economice internationale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
CEMATT S.A. Bucuresti
Perioada
1993 – 1999
Calificarea / diploma obţinută
Diploma de Doctor in stiinte tehnice
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Specialitatea organe de masini
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Doctor
Perioada
1993 – 2001
Calificarea / diploma obţinută
Adeverinte
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
cursuri postuniversitare pentru expertii tehnici judiciari in specialitatea autovehicule rutiere si circulatie rutiera
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Ministerul de Justitie
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Cursuri postuniversitare
Perioada
1999
Calificarea / diploma obţinută
Diploma
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Cursuri pentru conducatori de unitati de transport
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Autoritatea Rutiera Romana
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Atestat profesional
Perioada
2004
Calificarea / diploma obţinută
Diploma
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Cursuri de specializare in depanarea si intretinerea autovehiculelor la Budapesta – Ungaria
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
  Compania Robert Bosch – Germania
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Calificare recunoscuta international
Perioada
1991 – 2009
Calificarea / diploma obţinută
Adeverinte
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Cursuri de specializare pentru experti tehnici autovehicule rutiere si circulatie rutiera
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Corpul Expertilor Tehnici din Romania
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perfectionari
Perioada
18.09 – 11.11. 2006, octobrie 2008
Calificarea / diploma obţinută
Adeverinta nr. 25/17.10.2006
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Management spitalicesc
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Atestat recunoscut prin legea 95/2006 de reforma in domeniul sanitar
Perioada
2006 – 2008
Calificarea / diploma obţinută
nefinalizat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Masterand la specialitatea „Medierea Conflictelor”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Fac. de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „A.I. Cuza” Iasi
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Master
Perioada
Din 2008 – martie 2010
Calificarea / diploma obţinută
Diploma
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Masterat la specialitatea „M Management Sanitar, Biostatistică şi Bioinformatică”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
   Universitatea de Medicina si Farmacie „G.T. Popa” Iasi
 Facultatea de medicina dentara
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Master
Perioada
1991 – 2000
Calificarea / diploma obţinută
Publicare de lucrari de specialitate
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
tribologie si organe de masini
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Simpozioane nationale si internationale (Budapesta-Ungaria, Uppsala – Suedia, Szozopol – Bulgaria)
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Participant
Perioada
August 2009
Calificarea / diploma obţinută
Diploma
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Manager de proiect
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Curs acreditat de Ministerul Educatiei si Cercetarii
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Calificare recunoscuta la nivel european
Perioada
August 2009
Calificarea / diploma obţinută
Diploma
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Formare formatori
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
  Curs acreditat de Ministerul Educatiei si Cercetarii
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
  Calificare recunoscuta la nivel european
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
Limba romana
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Înţelegere
Vorbire
Scriere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral
Exprimare scrisă
Limba
X
Engleza
X
Engleza
X
Engleza
X
Engleza
X
Engleza
Limba
X
Franceza
X
Franceza
X
Franceza
Franceza
Franceza
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale
capacitati de comunicare si de leadership; capacitate de mobilizare a celor din jur; bun negociator; spirit antreprenorial, membru ONG si asociatii profesionale; experienta si aptitudini in afaceri;
Competenţe şi aptitudini organizatorice
capacitati manageriale si de comunicare in sectoare diferite: proiectare, comerciale, transporturi, reparatii, invatamant, sanitar; colectivele conduse de-a lungul timpului au fost intre 10 – 8400 de angajati; experienta internationala f. buna; peste 25 de tari vizitate; experienta atat in activitati de administrare cat si executive. (Cifre de afaceri administrate personal in decursul carierei: in domeniul industrial – 51 milioane dolari SUA/an, din care 34,5 milioane $ – export si 12 milioane $ – import; in domeniul sanitar 10 milioane Euro/an)
Competenţe şi aptitudini tehnice
experienta in proiectare de produs si tehnologica a subansamblelor mecanice; experienta in sistemele de asigurare a calitatii, trei brevete de inventie personale; cunostinte de proprietate industriala; experienta in activitatea de productie industriala si in aplicatii de reparatii si reconditionare; competente in management industrial, transporturi si sanitar.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
operare pe calculator; pachet Office foarte bine, CAD, grafica, internet, comunicatii, baze de date la nivel de utilizator, etc..
Competenţe şi aptitudini artistice
simt artistic, abilitati editoriale si cultura generala buna; bun grafician; cunostinte de muzica (vioara la nivel de incepator – absolvent al scolii generale de muzica si arte plastice).
Alte competenţe şi aptitudini
automobilele; computerul.
Permis(e) de conducere
Categoriile B si C (profesionist)
Informaţii suplimentare
Poate confirma despre mine:
–          Fac. Transporturi – Univ. Politehnica Bucuresti – Decan
–          Fac. Mecanica – Univ. Tehnica „Gh. Asachi” Iasi – Decan, Prorector;
–          Universitatea „A.I. Cuza” Iasi – catedra de psihologie;
–          Corpul Expertilor Tehnici din Romania, Consiliul Director National si filialele Iasi si Vaslui;
–          Marea majoritate a marilor unitati economice din Barlad;
–          Primaria Barlad;
–          Specialisti si oameni de afaceri din domeniul rulmentilor de pe intregul mapamond.
–          Ministerul Sanatatii Publice / D.S.P. Vaslui / D.S.P. Iasi
–          Universitatea de Medicina si Farmacie „G.T.Popa” Iasi – sefi de clinici – imagistica medicala, neurooftalmologie, gastroenterologie pediatrica, catedra de management sanitar, etc.
–          Manageri de unitati sanitare din jud. Iasi si Vaslui